Blog‎ > ‎

Bye bye Homebox (Egen router/modem på TDC Trio)

indsendt 26. apr. 2013 00.36 af Henrik Schmidt
Jeg har lavet følgende notater om at få min egen router til at spille med TDC Trio.

Jeg har personligt ikke haft brug for det tredje ben i Trio (telefoni), så det har jeg ikke forholdt mig til..

Anskaf en VDSL router, jeg har brugt en ZyXEL P-870HN-56B

Log ind på routeren (admin 1234)
Gå ind under under Network -> WAN -> Mode og sæt Enable PTM over ADSL
Gå ind under under Network -> WAN -> Layer 2 Interface

Opret et Layer 2 interface
PTM - VLAN MUX Mode - Multiple Vlan service over one connection

Gå ind under under Network -> WAN -> Layer 2 Interface -> Internet Connection

Opret følgende 2 services på ptm0/(0_0_1):

Interface ptm0.1
Description  
Type PTM/IPoE
Rate N/A
Vlan8021p 2 (Husk at sætte fluebenet ved "VLAN ID for egress packets")
VlanMuxID 33
ConnID 1
IGMP Enabled
Nat Enabled
Firewall Enabled
IPv6 Disabled
MLD Disabled

Sæt prik ved "Obtain an IP address automatically"

"WAN Setup - Summary" skal se sådan ud:

Connection Type: IPoE 
Service Name: ipoe_0_0_1_TV.33 
Service Category: 
IP Address: Automatically Assigned 
Service State: Enabled 
NAT: Enabled
Full Cone NAT: Disabled 
Firewall: Enabled 
IGMP Multicast: Enabled 
MLD Multicast: Disabled 
IPv6: Disabled 

Interface ptm0.2
Description br_0_0_1_Internet.101
Type PTM/Bridge
Rate N/A
Vlan8021p 5 (Husk at sætte fluebenet ved "VLAN ID for egress packets")
VlanMuxId 101
ConnId 2
IGMP Disabled
NAT Disabled
IPv6 Disabled
MLD Disabled

"WAN Setup - Summary" skal se sådan ud:

Connection Type: Bridge 
Service Name: br_0_0_1_Internet.101 
Service Category:
IP Address: Not Applicable
Service State: Enabled
NAT: Disabled
Full Cone NAT: Disabled
Firewall: Disabled
IGMP Multicast: Not Applicable
MLD Multicast: Not Applicable
IPv6: Not Applicable

Jeg har derefter (helt trivielt) lavet et trådløst net der hedder Teknik, det bruger jeg til management af ZyXEL routeren.

Gå ind under Advanced -> Interface Group

Her skal man være lidt forsigtig, PAS PÅ ikke at skære den gren over du selv sidder på, nu er det sagt :-)

Jeg lavede en gruppe der hedder Internet og tilføjede LAN2 og LAN3 til den.

Derefter havde jeg 2 grupper der så således ud:

1 Default ptm0.1 LAN1, LAN4, WL_Teknik
2 Internet ptm0.2 LAN2, LAN3

TV kommer så til at køre på LAN1,LAN4 og Wireless, tilslut din(e) tvboks(e) til en af portene.
Internettet ligger nu bridget på LAN2 og LAN3, tilslut din egen firewall/router til en af portene.

Under Network -> LAN -> IP er der nu 2 ting under GroupNames, Default og Internet

Kontroller der på default er sat følgende:

Enable DHCP (Triviel opsætning af DHCP)
Obtain DNS info from a WAN interface: ipoe_0_0_1_TV.33/ptm0.1
Enable IGMP Snooping (Standard Mode)

"Internet" er bridge interfacet til internettet og derfor skal der ikke konfigureres på dette.

Bemærkninger:

Jeg har haft 2 udfordringer med dette setup:

QOS (802.1P) jeg har ikke kunnet finde noget på nettet eller få oplyst noget om emnet fra TDC. Derfor er disse parametre sat mere eller mindre tilfældigt, men det er angiveligt ikke noget problem. Man kunne hvis man ville vide om/hvordan TV pakker tagges bridge interfacet til TV og sætte en Mikrotik router på den, den vil kunne sniffe det.

Multicast … I første omgang satte jeg ikke specifikke parametre i.f.t. det. Det resulterede i at jeg kun kunne se TV i 10 sekunder korte sekvenser. Da jeg så satte IGMP parametrene op som beskrevet virkede det upåklageligt. 
Comments